Σχετικά με την Quantum Pulse 360

Πώς δημιουργήθηκε η Quantum Pulse 360

Η Quantum Pulse 360 αναπτύχθηκε από μια ικανότατη ομάδα υποστηρικτών των κρυπτονομισμάτων που ένιωθε πως έλειπε κάτι από τον χώρο τωνκρυπτονομισμάτων που θα μπορούσε να βοηθήσει τους traders να αποκτήσουν ένα σταθερό στήριγμα στην αγορά. Σε σύγκριση με τους traders που επένδυσαν σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, οι traders κρυπτονομισμάτων δεν είχαν το ίδιο είδος πρόσβασης σε πληροφορίες.

Αυτό γινόταν όταν το Bitcoin μαγνήτιζε τα βλέμματα και πολλοί επενδυτές ήθελαν να το αγοράσουν, αλλά δεν αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι θα μπορούσαν να οικοδομήσουν μια ισχυρή στρατηγική trading από μόνοι τους. Ακόμη και οι βασικοί προγραμματιστές της πλατφόρμας αισθάνθηκαν ότι θα έπρεπε κανείς να κάνει δοκιμές και λάθη για να μάθει να παίρνει σωστές αποφάσεις όσον αφορά το trading κρυπτονομισμάτων. Τότε συνειδητοποίησαν ότι κάτι έπρεπε να γίνει και έτσι προετοίμασαν μια ομάδα η οποία άρχισε να αναπτύσει την Quantum Pulse 360.

Ξεκίνησαν δημιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το Bitcoin και την αγορά κρυπτονομισμάτων που θα βοηθούσε τους traders να αισθάνονται καλά ενημερωμένοι. Στη συνέχεια, άρχισαν να εργάζονται στην πλατφόρμα, η οποία περιελάμβανε τα καλύτερα εργαλεία trading και γραφημάτων σε ένα μόνο μέρος.

Το όραμα της ομάδας για τους traders κρυπτονομισμάτων σε όλον τον κόσμο

Σε μια εποχή που άλλοι επενδυτές δεν έδειχναν ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα, η Quantum Pulse 360 είχε ως στόχο να αναπτύξει μια πλατφόρμα που θα έφερνε νέους traders κρυπτονομισμάτων στο ίδιο επίπεδο με τους ειδικούς. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να διασφαλίσουν ότι η πλατφόρμα θα παρείχε πρόσβαση στις πρόσφατες πληροφορίες της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκια παρόμοια με εκείνα που κατέχουν οι μεγάλοι επενδυτές. Επιπλέον, οι προγραμματιστές στοχεύουν στη βελτίωση και την ενίσχυση του συστήματος, έτσι ώστε να διαθέτει τον καλύτερο συνδυασμό εραγαλείων που χρειάζονται οι traders.

Οι αξίες της ομάδας

Η ομάδα της Quantum Pulse 360 πιστεύει ότι όλοι οι traders θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και πληροφορίες για να μπορέσουν να δοκιμάσουν τις αγορές. Τα κρυπτονομίσματα αναπτύχθηκαν για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ανακτήσουν τον έλεγχο των χρημάτων τους. Με τον ίδιο τρόπο, η ομάδα της Quantum Pulse 360 πιστεύει ότι το trading κρυπτονομισμάτων δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε άτομα που έχουν ήδη γνώσεις σχετικά με τα κρυπτονομίσματα.